Vem bygger nätet?

Wikstrands Maskin är det företag som vann vår upphandling och som kommer att bygga vårt fibernät. Företaget finns i Götene och är ett företag som är inriktat på ledningsarbeten så som bredband, tele, el och vatten.

Wikstrands ska utföra cirka 42 kilometers grävning/plöjning och dragning av slang samt blåsning av fiber. Hela byggtiden beräknas till 12 månader.

Läs mer om företaget på deras hemsida: wikstrands.se