Kostnad

Förening ska finansiera en utbyggnad som hamnar på cirka 5,6 miljoner kronor. Från start är det medlemmarnas insats- och anslutningsavgifter som utgör de enda ekonomiska medel vi har till förfogande för att finansiera vårt fibernät. Vi medlemmar är samtidigt delägare i de tillgångar som Lugnåsbergets fibernät utgör.

Medlemmarnas kostnad
Kostnaden för att bli delägare i fibernätet och därmed få fiber dragit till sin fastighet är totalt 30 000 kronor. Kostnaden är uppdelad på 25 000 kronor i medlemsinsats och 5000 kronor i anslutningsavgift.

Medlemsavgiften till föreningen är 200 kronor per år. Medlemsavgiften är till för att täcka kostnader för årsstämma och medlemsmöten, förtäring, hyra, kontorskostnader, porto, bank med mera.

När nätet är driftsatt har föreningen kostnader för att driva nätet, så som drift och skötsel, el, försäkringar och avskrivningar på tillgången (alltså nätet). För att täcka dessa kostnader tar föreningen ut en så kallad byanätsavgift av medlemmarna. Denna avgift är i dagsläget svår att beräkna då alla kostnader inte är kända ännu, men en uppskattning är 50-100 kronor per månad (inklusive moms). Föreningen är moms- och inkomstskatteskyldig.

Möjlighet att ta lån
Fiberföreningen har avtal med Sparbanken Skaraborg i Götene vilka erbjuder föreningens medlemmar ett lån för den som vill låna till hela eller delar av insatsen. Se erbjudande.