Bidrag

Mariestads kommun står för en kommunal borgen omfattande 1,5 miljoner kronor under byggtiden. Ett borgensåtagandet som förutsätter att vi tar in medlemsmedel i storleksordningen 3,4 miljoner för vårt nätbygge. Medel att användas i skarven mellan fakturerade byggkostnader och medan vi väntar på utbetalningar från Länsstyrelsen.

Bidrag
Länsstyrelsen i Västra Götalands län behandlar just nu vår ansökan om bidrag på 2,2 miljoner kronor
det vill säga ett bidrag på 40 % av byggkostnaden och har begärt in uppgifter bland annat om antal medlemsanslutningar och andelen medlemsfinansiering.