Om projektet

cropped-EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfärg.jpgVi medlemmar i föreningen, utgör en intressedriven organisation som har till uppgift att genomföra hela processen att marknadsföra, projektera, skriva olika avtal och söka olika tillstånd från myndigheter och enskilda.

Förening ska finansiera en utbyggnad som hamnar på cirka 5,6 miljoner kronor. Från start är det medlemmarnas insats- och anslutningsavgifter som utgör de enda ekonomiska medel vi har till förfogande för att finansiera vårt fibernät. Vi medlemmar är samtidigt delägare i de tillgångar som Lugnåsbergets fibernät utgör.

Mariestads kommun står för en kommunal borgen omfattande 1,5 miljoner kronor under byggtiden. Ett borgensåtagandet som förutsätter att vi tar in medlemsmedel i storleksordningen 3,4 miljoner för vårt nätbygge. Medel att användas i skarven mellan fakturerade byggkostnader och medan vi väntar på utbetalningar från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län behandlar just nu vår ansökan om bidrag på 2,2 miljoner kronor det vill säga ett bidrag på 40 % av byggkostnaden och har begärt in uppgifter bland annat om antal medlemsanslutningar och andelen medlemsfinansiering.

Wikstrands i Götene har totalentreprenad på projektet och börjar gräva i oktober månad 2016. Byggprojektet beräknas ta ett år.

Om dragningen
Västra Götalandsregionen har tillsammans med Mariestads kommun bekostat en fiberledning från Telias central bakom E3-baren, fram under E20 vid Sandhagen-Lillegården, där Lugnåsbergets fibernät får sin kopplingspunkt med nationella fibernät.

Anslutningen till vårt nät bygger Vänerenergi för kommunens räkning och deras del ska vara besiktigad och klar 31/12 2016. I denna del ingår tryckning av ledning under E20.

Fastighet för IT-teknik
Föreningen har köpt in en liten fastighet vid Lillevägens utfart i Lugnås, på Pelikanåkerns västra kant. All vår IT-teknik och fiberledningar samt all koppling av abonnenter utgår för Lugnåsberget och Trankärr härifrån. I markköpet ingår en friggebod och ett elabonnemang med Ellevio. Ett litet hus (se bild) som lämpar sig för att innehålla all IT-teknik är inköpt och ska stå på den inköpta marken.
20140716_160003

I Dyrenäs har Fortum/Ellevio ersatt elledning och fyra ledningsstolpar med jordkabel och vi i föreningen har där samförlagt tomslang brevid elledning för vårt framtida bruk.

Vid Motorp har Ellevio dragit el och tomslang under E20 samt placerat ny transformatorstation. Även här finns samförläggning med Ellevio till fyra möjliga abonnenter i Motorpområdet.