Karta

 

Karta över den planerade grävsträckningen.

Förklaring:
Blå linje är ej påbörjad sträckning
Gul linje är under arbete
Grön linje är färdiggrävd sträckning

När grävning är genomförd så är nästa steg att blåsa in fiber i det rör som är nedlagda i marken.

ibs-map-1