På gång just nu

Följande är uppstartat och pågår i september: Sten Johansson och Hans Gustafsson hanterar och skriver markavtal med markägare längs fiberledningen på flertal ställen Lennart Lundholm och/eller Emil Hessle hanterar anvisningar från tomtägare om kablar, avlopp och annat som ligger i området där fibern ska anslutas på och Läs mer…